Vakıf Hakkında

Sosyal Dayanışma ve Mutlu Emeklilik Vakfı, 1987 yılında çoğunluğu doktor, mimar-mühendis, avukat, iş adamı ve çeşitli meslek gruplarından oluşan 50 kurucu üye ile yaşlı insanımıza evinin rahatını aratmayacak mutlu bir yaşam mekânı sağlamayı hedefleyerek çalışmalarına başlamıştır.

Vakfımızın amacı, insan ömrünün üçüncü yaş grubu kabul edilen; erkek için 60 ve sonrası, kadın için 55 ve sonrası yaşlılığın huzur ve mutluluk halinde geçmesine hizmet etmektir.

Kuruluştan günümüze bu amaç doğrultusunda, insanımızın yaşlılığında yaşamını yalnızlık duymadan huzurlu bir ortam içinde geçirmesini sağlamak üzere, ev sıcaklığını ve huzurunu aratmayacak, her türlü sosyal ihtiyaçlarının karşılanabileceği, arzu duyulan meşguliyetler, hobilerin uygulanabileceği huzurlu ve güvenli bir ortam olarak bir MUTLU YAŞAM SİTESİ tesis edilmesi ve yaşatılması yolunda çalışılmaktadır.

Vakıf gelirlerinin müsaadesi nispetinde, ihtiyacı olan yaşlı insanımıza el uzatmak ve yardımda bulunmak yine vakfımızın amaçları arasında olup imkânlar ölçüsünde muhtaç durumdaki yaşlıların Sosyal Güvenlik Sistemince karşılanamayan sağlık giderleri ile sağlık araç ve gereç ihtiyaçları da temin edilmektedir.

Ayrıca Eğitime katkı vermek için yetenekli ve yardıma değer çocuklarımıza eğitim, öğretim imkânları sağlamak amacıyla her yıl gelirlere göre belirlenen sayıdaki gençlerimize eğitim bursu da verilmektedir.